[ Vissza a főoldalra ]


Bimetallizmus – Stabil, instabil?                

A bimetallizmus összeomlását 1873-ra teszi a szakirodalom. Nem
véletlenül: A bimetallista blokk tagjai szinte egyszerre álltak
át az aranystandardra abban az évben. Az eset kedvezett azoknak,
akik a rendszer tarthatatlansága mellett érveltek: A konvencio-
nális vélemény a bimetallizmus stabilitásának kérdésében máig
ez. Elméleti alapja a Gresham-törvény, miszerint a „rossz pénz
kiszorítja a jó pénzt.” A bimetallizmus stabilitása mellett a-
zonban máig sokan felsorakoznak: Az újabb kutatások komoly elmé-
leti megalapozottsággal állítják, hogy a bimetallizmus fenntart-
ható rendszer volt, és bukásának okait máshol kell keresni. Erre
egy modellt is bemutatok. Dolgozatomban tehát felvázolom a tör-
ténelmi eseményeket, interpretálom a szakmai vitákat, és bemuta-
tom Oppers 2000-ben publikált modelljét.            

A teljes szöveg PDF-ben ITT érhető el.             

(A LaTeX forráskód ITT található.)