[ Vissza a főoldalra ]


Kirohan az oltatlan


BEVEZETŐ                            

„Ha egy oltatlant korlátozunk az életvitelében, előbb-utóbb   
kénytelen felvenni az oltást azért, hogy ugyanúgy élhessen,   
mint korábban.” Ezt Szlávik János jelentette ki a minap a    
TV2-ben [211108IDX2]. „Olyan nehéz lóval kártyázni, mint azokat 
meggyőzni az oltásról, akiket a szakmai érvek sem érdekelnek.” 
Ezek pedig a másik vakcinapróféta, Zacher Gábor szavai     
[211109IDX].                          

Egyre arrogánsabb retorikát engednek meg maguknak az oltáspárti 
hangadók. Vagy csak nekem tűnik úgy, hogy ők az oltatlanokra,  
mint alacsonyabb rendű emberekre gondolnak?           

„Van egy igen jelentős réteg, akiket semmifajta ész érvvel,   
kényszerrel sem lehetne rávenni arra, hogy beoltassák magukat. 
Emiatt is hangsúlyozom régóta, hogy valahogy fokozatosan    
bevezessük az oltási kötelezettséget.” – Boldogkői Zsolt, aki  
kijárási tilalommal is sújtaná az oltatlanokat [211105IDX].   

Tehát belénk kell sajtolni, belénk kell verni a vakcinát. Addig 
kell korlátozni a jogainkat, ameddig meg nem törünk. Hát milyen 
világ ez? Jönni fog értünk a fehér autó?            

Azért ragadtam billentyűzetet, hogy tegyek ez ellen.      

Magam nem vagyok oltásellenes, én kötelező vakcinázás ellenes  
vagyok. Jelen állás szerint nem kívánok oltakozni, ennek okait 
alább megírom. Az, hogy valaki felveszi a vakcinát vagy nem,  
egy szubjektív mérlegelést követő döntés eredménye. A döntést  
befolyásoló tényezők összetétele mindenkinél más és más. Nem  
szabadna tehát általánosítani.                 

Remélem, hogy legalább arról sikerül meggyőznöm az olvasót,   
hogy ne támogassa a kötelező vakcinázást és az oltatlanok    
hátrányos megkülönböztetését.                  


A DÖNTÉS ALAPJA                         

Egy normális világban a vakcina felvétele tisztán egészségügyi 
döntés kellene, hogy legyen. Akkor ésszerű oltakozni, ha az   
nagyobbat farag a betegség negatív hatásán (megszorozva a    
mebetegedés valószínűségével), mint a saját negatív hatása. A  
D-vitamin például ilyen: még ha semennyit sem változtat a    
betegségen, a saját hatása nem negatív, hanem pozitív. Nem   
csoda, hogy megnőtt iránta a kereslet [210514PHOL].       

Az első hivatalos verzió szerint a vakcina a veszélyes betegség 
[210211K] (amit minden oltatlan el fog kapni előbb-utóbb    
[2100219PO]) negatív hatását nagyban csökkenti (nem kell    
tartani a súlyos szövődményektől [210128K, 210130K, 210210K,  
210307K, 210904K, 211105K]), saját negatív hatása pedig szinte 
nincs [201123K, 210118K, 210121K, 210124K, 210130K, 210202K,  
210319K, 210603K]. Ezek szerint a döntés kézenfekvő: érdemes  
élni vele.                           

Én a magam részéről elhamarkodottnak éreztem ezeket a teljes  
sikert ígérő kijelentéseket. Nem tartozom a veszélyeztetett   
korcsoportba, ráadásul bíztam az immunrendszeremben, ezért úgy 
döntöttem, hogy várok még a döntéssel. Idővel több információm 
lesz magáról a vírusról és annak lehetséges gyógymódjairól is. 

Úgy érzem, hogy a szervezetem képes problémamentesen elbírni a 
betegséggel. Már az első hírek jelezték, hogy erre minden    
esélyem megvan, a járvány ugyanis elsősorban az idősekre és az 
alapbetegségekben szenvedőkre káros.              

Eddig a számításom bevált annak ellenére, hogy időközben    
kiderült, hogy nagyon nehéz megbízható információra lelni. A  
legtöbb állításnak megvan a maga ellenpárja. Nincs mit tenni,  
ezeket az ember valahogy besúlyozza hitelesség és ésszerűség  
szerint. Sajnos ahogy haladtunk előre az időben és a      
járványban, úgy csökkent a hitelessége minden állításnak.    

A kivárásnak és a kormány elhunytakat közlő adatsorának     
köszönhetően viszont ma meg tudom becsülni azt, hogy mekkora  
veszélyt jelent rám nézve a vírus [SAJÁT]. 2021. december 1-én, 
a 35 évnél idősebb de 45 évnél nem idősebb COVID elhunyt    
férfiak száma 430, amiből az alapbetegség nélküliek száma 99.  
Ez utóbbi csoportba tartozónak gondolom magam. A betegségen   
igazoltan átesett (gyógyultak és elhunytak összesen) 926404 fő. 
Ha úgy számolok, hogy elfogadom a hivatalos álláspontot,    
miszerint mindenki át fog esni a betegségen, akkor még     
kilencszer ennyi halott lesz ebben a csoportban, azaz      
körülbelül 3900. Megjegyzem, ez egy nagyon pesszimista becslés. 
Közel 755000-en vagyunk ennyi idős férfiak [210101KSH-KORFA],  
azaz nekünk 0,6%-os halálozási aránnyal kell számolnunk. Egy a 
193-ból. Ennek azonban csupán 23%-a, aki alapbetegség nélkül  
hunyt el, azaz nagyjából egy a 840-ből a saját magamra     
kalkulált COVID halálozási valószínűség.            

Miért vállalom ezt a kockázatot, mikor a vakcina felvételével  
ezt meg is szűntethetném? Nos, nem bízom a vakcinákban. Később 
le is írom, hogy miért. Eddig a halálozással számoltam, mert  
azzal legalább lehet valamennyire. Ez viszont a döntési     
szempontok durva leegyszerűsítése. Sokkal szerencsésebb volna, 
ha ismernénk a várható élettartamunkat vakcinázással és     
anélkül. Sőt, még ennél is jobb lenne, ha ismernénk a várható  
életélményösszegünket és annak szórását vakcinával és anélkül. 
Ez nyilvánvalóan lehetetlen, ezért mindenki kognitiv torzítások 
által befolyásolt [210607QUB] becsléssel él és aszerint dönt az 
oltakozással kapcsolatban.                   

Pontosabban nem mindenki. A vakcina felvétele vagy fel nem   
vétele egyre kevesebbeknél egészségügyi döntés. Előbb      
ajándékokkal kezdtek bombázni, aztán ez kiegészült az      
oltatlanok jogainak korlátozásával [210818IDX]. Ahogy nőtt az  
oltottak száma úgy erősödött az oltatlanok elleni uszítás és  
gyűlöletkeltés a médiában. Újabban pedig a kötelezővé tételhez 
vezető lépcsőt járjuk: sokak csak a vakcia felvétele árán    
tarthatják meg a munkájukat. Minél kevesebb az oltatlan, annál 
inkább fokozódik ennek a rétegnek az elnyomása.         

A vakcina hadjárat úgy dübörög, mintha a vírus is azt tenné.  
Ezzel szemben ha körülnézünk, nem ezt látjuk, nem is láttuk   
soha. Azért, mert ez egy enyhe betegség – szerencsére. Ha    
hullanának körülöttünk az embertársaink, akkor mennénk és nagy 
számban élnénk a tűzoltási célú vakcinákkal magunktól is. Nem  
kellenének trükkök. Nem kellene az embereket megalázni. És nem 
kellene megfosztani őket a jogaiktól sem. Lám, az idősek és a  
veszélyeztetettek többségükben élnek is a vakcinákkal      
önszántukból, és nagyon helyesen teszik. De ez kevés volt.   
Aljas módszereket kellett bevetni, mert az emberek egy jelentős 
része saját egészségi alapon meghozott döntése szerint nem   
oltatta volna be magát. Gyanúm szerint sokan azok közül akik  
engedtek ennek a nyomásnak, most győzik feldolgozni magukban az 
így elszenvedett megaláztatást. Az erőszak nyomán keletkezett  
stressz is csökkenti ám a várható élettartamot.         


GONDJAIM A VAKCINÁVAL                      

Először is, ezek gyorsított eljárásban kifejlesztett szerek. A 
Sinopharm kivételével az összes vakcina egy korábban embereken 
nem alkalmazott génmanipulációs technológiával fejti ki     
hatását. E készítményeket ráadásul tűzoltási céllal, gyorsított 
eljárásban vetik be, amikor is a figyelem a rövid távú     
hatékonyságon van. Tényleg valaki elhiszi, hogy a kockázatuk  
nem magasabb a hagyományos oltóanyagokénál?           

Nem véletlen, hogy a gyártók tudvalevőleg nem vállalnak     
felelősséget a készítményeikért és ezt az államokkal kötött nem 
nyilvános szerződésekkel be is biztosítják maguknak [211019PC, 
211019WP]. A kísérleti fázisban lévő szerek alkalmazásával   
kapcsolatosan bízhattunk abban, hogy az önkéntesség kritériuma 
megmarad. Már csak azért is mert így azt lehet mondani, hogy a 
felelősség végső soron a vakcinát felvevő személyé. Hiába.   
Ausztriában 2022-ben kezdik a kényszervakcinázást [211119PO].  
Az osztrákok maguktól nem nagyon akartak ugyanis oltakozni   
[201214IDX]. Ausztria példáját más országok is követik     
[211130PO]. A hírek szerint az Európai Unión belül lépések   
történtek a közösségi szinten való kötelezővé tétele ügyében  
[211201IDX]. Látva a politikai elitnek ezt az új arcát, melyet 
felöltve minden korábbi ügyben tanusított harcosságán túltéve  
küzd most a népesség átvakcinázásáért, az ember tényleg csak  
abban reménykedik, hogy az országával üzletelnek és nem     
zsarolják azt.                         

A vakcinák állatkísérletek alkalmazásával kerültek       
kifejlesztésre. Ez önmagában elegendő indok lehet valaki    
számára, hogy az ilyen készítményeket etikai okból elutasítsa. 
Az ilyen illető persze akkor lenne következetes, ha teljesen  
elvágná magát a modern orvoslástól, tudván azt, hogy a várható 
élettartama lecsökken. Nincsenek közöttünk ilyen erősek, tudják 
ezt a gyengék. Ezért megfontolásra sem méltatják az efféle   
kissebségi etikát. Inkább örömtáncot lejtenek és világgá    
kürtölik megtörését és bukását [211129IDX].           

Nem csak állatokon kísérleteztek azonban a gyártók. Egyes    
vakcinákat ugyanis elvetélt magzatból nyert szövetekből     
származó sejtvonalakból fejlesztettek ki [201115HF, 201116FC]. 
Nézetem szerint ez színtiszta fekete mágia. Ennek ellenére a  
Vatikán jóváhagyta azzal a megjegyzéssel, hogy az ilyen szerek 
esetében az etikai okból való elutasítás lehetőségét fenn kell 
tartani [201221VAT].                      

Nagyon különös számomra, hogy az európai emberek, akik mindig  
idegenkedtek a génmódosított élelmiszerektől, most egyszeriben 
önként vesznek részt egy embereken végzett kísérleti      
génterápiában. Nagyon félnek a haláltól.            

A vakcina pedig ragyogóan véd ettől. A német adatok alapján   
[211104RKI, 21. oldal] a 18–59 éves elhunytak között az     
oltottak részaránya 13%, 71,9%-os átoltottság mellett. A    
legalább 60 éveseknél ez az arány 43%, 84,9%-os átoltottság   
mellett. Jens Ahrends képviselő félreértelmezi ezeket a     
számokat, amikor azt állítja, hogy az oltás megbukott      
[211117NL]. Ha ugyanis az oltottak és az oltatlanok létszámát  
képzeletben azonos méretűre igazítjuk, akkor az elhunytak    
között csupán 5,5%-os az oltottak részaránya a 18–59 éves    
korosztályban, és 11,8%-os a legalább 60 évesek         
korcsoportjában. A texasi adatok is megerősítik ezeket az    
arányokat [211108TEXAS]. Magyarországon ilyen statisztika    
jelenleg nincs.                         

Egymás mellé tettem a túlhalálozási-, az átoltottsági-, és a  
heti COVID halálozási térképeket a jelenleg lehetséges     
legfrisseb közös napon (november 14.) [211114OWD-EMPSPB,    
211114OWD-SPFVC, 211114OWD-WCDPMP]. A térképekre tekintve úgy  
fest, a magas vakcinázottság működik is meg nem is. November  
14-én egyértelműen védett a 60% feletti átoltottság       
Ausztráliában, az Egyesült Arab Emirátusokban, Finnországban,  
Franciaországban, Izlandon, Kanadában, Kínában, Svédországban, 
Szaud-Arábiában, Új-Zélandon, Uruguayban. Nem védte meg viszont 
Hollandiát, Litvániát, Malajziát és Mongóliát, ami aggasztó.  
Meglepő, hogy Afrikában mennyire enyhe a koronavírus, amit a  
kutatók az alacsonyabb átlagéletkorral [211111EGER] és     
maláriával való szoros kapcsolattal magyaráznak [211119LAT].  

Ha a magyar adatokra tekintünk, akkor egyértelműen       
kirajzolódik, hogy egyrészt a vakcinák hatása nagyban csökkent 
mire ideért a negyedik hullám, másrészt a 60–70%-os       
átoltottsági határt el sem értük. Aggasztó, hogy a szerek    
hatékonysága milyen gyors ütemben csökken. Azt gondolom, hogy  
nagyon kevesen számítottak arra, hogy majd ilyen számban és   
sűrűségben kell oltakozniuk. A többség rátért egy útra,     
sokadmagával. Ezek után szinte akármennyi dózist beléjük lehet 
tömni. Egy pótlólagos oltás felvételének terhe sokkal kisebb,  
mint ami a kihátrálással jár.                  


GONDJAIM A JÁRVÁNYKEZELÉSSEL                  

2006-ban jeles szerzők (közöttük Donald Henderson, a himlő   
legyőzője) egy fontos megállapítást tettek a járványok     
kezelésével kapcsolatosan. „A tapasztalatok szerint a      
járvánnyal vagy más nemkívánatos eseményekkel sújtott közösség 
akkor jár el a leghelyesebben, ha a társasági folyamatok csak  
minimális mértékben sérülnek. Erős politikai és közegészségügyi 
vezetés kell, ami amellett, hogy segít az embereknek megőrizni 
a nyugalmukat, biztosítja a szükséges kapacitásokat az     
egészségügyi ellátórendszerben. Ha e két dolog bármelyikét nem 
végzik optimálisan, akkor az egyébként kezelhető járvány    
katasztrófába torkollhat.” [200512AIER, 061218BAB4]       

A járvány elején az egészségügyi ellátórendszer összeomlását  
elkerülendő zárattak be üzleteket és vezettek be lezárásokat.  
Az üzlettulajdonosoknak korábban nem mondták, hogy csak akkor  
tarthatnak nyitva, ha a kórházakban elegendő ágy van. Furcsa  
kapcsolat. Mindenesetre most már tudják. A gyerekek nagyon   
megszenvedték ezt az időszakot [210130BBC].           

2021. december 5-én az aktív népességből (15–64 éves) elhunytak 
száma 7179. A KSH korfa szerint 6336873 fő a teljes korcsoport 
létszáma [210101KSH-KORFA]. Ezek szerint az aktív népesség alig 
több mint egy ezreléke hunyt el koronavírusban. Mindössze 830  
halálesetet jelentettek ebben a csoportban társbetegség nélkül. 
Ha megszorzom a számokat tízzel ami elég erős felső becslés,  
akkor is a teljes aktív népesség 98,9%-a túléli a járványt, az 
alapbetegség nélkülieknek pedig a 99,9%-a. Ráadásul ezek a   
számok nagyobbrészt az átoltatlan időszakból kerültek ki. Az  
aktív népességre a magamra használt módszerrel kalkulált    
halálozási valószínűség 1/98 (1/850 alapbetegség nélkül).    

Vajon indokolt-e a társadalom feje tetejére állítása ennek a  
veszélynek az árnyékában? Nem okoz-e több kárt a mindenkit   
érintő válság amit magunknak csináltunk, mint amennyit a    
járvány önmagában tett volna? Megéri-e a 20. század sok     
áldozatot követelő borzalmai után nagy nehezen felépített    
demokratikus jogállam felrúgása [210818IDX] azért, hogy     
faragjunk valamennyit ezen az amúgy is csekély halálozási    
rátán? Mindez ráadásul akkor, amikor tudvalevőleg globális   
túlnépesedés van.                        

Úgy tűnik, a bűvös szó az arányosság. Azt mondjuk, az emberi  
élet szentsége oltárán arányos áldozat a társadalom nagy részét 
érintő életminőség romlás. „A védőoltásra való tényleges    
kötelezés az egészségügyi önrendelkezéshez való jog arányos   
korlátozásának minősül.” [211203IDX] Ijesztő az         
Alkotmánybíróság cinkos együttműködése a kormánnyal.      

Arányos olyan személyek egészségügyi önrendelkezését és a testi 
integritáshoz való alapjogát megvonni, akikre egy nagyon    
pesszimista becslés szerint a járvány csupán 1/800 nagyságrendű 
eséllyel fatális? Nem arról beszélek, hogy ne győzködjék őket  
ha tényleg ennyire hisznek a vakcinákban – tegyék csak. Na de  
felnőtt emberek ilyen kockázat mellett hadd döntsenek már a   
saját életükről! Annál is inkább mert ez alapjogunk       
[211108IDX1]. A COVID-ban elhunyt gyermekek eseteit úgy kell  
összekaparni, hogy aztán sokszoros kiemeléssel világgá lehessen 
kürtölni ezeket.                        

Megbukott az az elmélet, hogy az oltottak nem hordozzák a    
betegséget és nem fertőznek, mert igenis teszik mindkettőt. A  
vakcina annyit segít, hogy jóval kisebb eséllyel halnak bele a 
betegségbe. Állítólag enyhébben is tünetelnek [210713PO]. Ha ez 
utóbbi igaz, akkor az oltottak számának növekedésével egyre   
több közöttünk a nem tünetelő fertőző személy. Nagyon lazult az 
oltottak karantenizációs protokollja. Tudok olyan esetről,   
amikor a háziorvos kifejezetten támogatta a COVID pozitív    
személlyel egy háztartásban lakó oltottak munkába és közösségbe 
járását. Ez engem teljesen felháborított, és egyértelmű jele  
annak, hogy az egyetlen cél a vakcinázás. Most megtudtam, hogy 
ma már protokoll, hogy a kovidos mellett élő oltottnak nincs  
karantén. Úgy tűnik, hogy ráengedték a vírust a lakosságra,   
ahogy azt Rusvai Miklós is tanácsolta [211102IDX]. Ezért nem  
lett kisebb a járványhullám a magas átoltottsággal [211208OWD, 
OWD-NCSPM].                           

A vakcinapropaganda gazdag táptalaja az emberek haláltól való  
félelme. Ezért támogatják a gyerekek beoltását – akikre aztán  
tényleg szinte semmi veszélyt nem jelent a vírus –, hogy nehogy 
egy kiskorú fertőzze őket halálra.               

Pedig a halál jó társ lehet. „Megbánás, szomorúság és aggodalom 
nélkül összpontosítsd figyelmed halálod és önmagad közötti   
kapcsolatra! Összpontosíts arra, hogy nincs időd, és hagyd, hogy
cselekedeteid ebből fakadjanak! Legyen minden, amit csinálsz, az
utolsó földi csatád! Csak így lesz jogos erő a tetteidben.   
Különben életed végéig bátortalanul csinálsz mindent.” (Carlos 
Castaneda: Ixtláni utazás, 9.) Még tiniként olvastam, és azóta 
visszatérő módon próbáltam követni ezt a tanácsot. Sosem tudtam 
tartósítani. Az Istennek való felajánlás sokkal jobban terelte 
helyes mederbe a cselekedeteimet. Most azonban a járvány alatt 
újra a halál került a fókuszba. Don Juan fenti tanításának   
segítségével számos dolgot le tudtam zárni az életemben.    
Összeszedettebb vagyok mint bármikor és kezd rend lenni     
körülöttem.                           

Egész életünkben olyan hősöket állítottak elénk, akik nem féltek
a haláltól, erre tessék, itt találjuk magunkat egy haláltól   
rettegő társadalomban. Ez a tömeg annyira fél, hogy bár a    
legidősebbek kivételével 99% esélye van minden tagnak túlélni a 
kórt, mégis elfogadnak minden jogkorlátozást, csak hogy lássák 
valamicskét növekedni a túlélési esélyeiket.          

Ausztriában kijárási tilalmat vezettek be az oltatlanok     
számára, a beoltottak érdekére hivatkozva [211117IDX]! Csak   
nagyon kivételes esetekben hagyhatják el az otthonukat és a   
rendőrség szúrópróba szerűen fogja vegzálni őket. Ezt      
nyilatkozta a kancellár: „Azok, akik nem veszik fel az oltást, 
most ugyanúgy fognak szenvedni, ahogy tavaly tavasszal     
valamennyien szenvedtünk a bezártság miatt.” Ez már tényleg a  
totalitárius rezsimek módszereit és retorikáját idézi. Korábban 
az USA elnöke is nyíltan megfenyegette az oltatlanokat     
[210909WH]: „Az oltatlan amerikaiaknak pedig ezt üzenem: Mire  
vártok még? Mi többet kívántok látni? A vakcináció ingyenes,  
biztonságos, és kényelmes. Az FDA jóváhagyása is megvan. Több, 
mint 200 millió amerikai már legalább egy adagot felvett. Eddig 
türelmesek voltunk, de a türelmünk fogytán. Az ellenállásotok  
mindnyájunknak káros. Tehát, kérünk titeket, hogy cselekedjetek 
helyesen.”                           

Akinek nincs védettségi igazolványa, az lassan olyan, mintha  
sárga csillag lenne a zsebében. Akinek van, az igazolhatja,   
hogy egy ideig – és ez az időszak egyre rövidebb – éppen nincs 
sárga csillag nála. De amint kihagy egyet a negyedévenkénti   
előírt vakcinációi közül az elkövetkezendő tíz évben      
[211205WION], máris megkapja ő is a maga sárga csillagját. A új 
nem-sárgacsillag ördögibb mint a régi sárga csillag.      

Ne felejtsük el, hogy egy globális méretű emberkísérletbe    
[210508ATV, 7:00] terelnek be minket. Ennek köszönhetően néhány 
évtized múlva a koronavírus vakcinák lesznek a legátfogóbban  
ismert gyógykészítmények az emberiség történetében. Az ebben  
való kényszerrészvétel azonban sötét idők emlékeit idézi elénk. 

A holokauszt-túlélő Vera Sharav párhuzamot vél felfedezni a   
nácik módszeri és a koronavírus kapcsán bevezetett intézkedések 
között [210319SCA].                       

„Tilos volt részt vennünk bármiféle oktatási, vallási vagy   
kulturális összejövetelen. Az utazás is tilos volt a zsidóknak, 
így nem volt menekvés. Ezek a gyermekkori fájdalmas emlékek   
érzékennyé tettek a fenyegetéssel kapcsolatban, amit a mostani 
kormányzati megszorító intézkedések jelentenek. … A náci rezsim 
alatt a morális normákat szisztematikusan eltörölték. Az orvosi 
hivatást és az intézményeket radikálisan átalakították. Az   
akadémiai tudomány, a hadi ipar és a klinikai orvoslás szorosan 
összekötődött. Úgy ahogy most is. A náci rendszer szétzúzta a  
társadalmi lelkiismeretet a közegészségügy nevében.       
Intézményesítették az egyénekkel és embercsoportokkal szembeni 
erőszakot. Az eugenetika által vezérelt közegészségügyi     
irányelvek elterelték az orvosok figyelmét arról, hogy az    
egyéneken segítsenek. A német orvosi szövetségeket       
lezüllesztették. Kényszerítő közegészségügyi irányelvekkel   
sértették az emberek civil és emberi jogait. Bűnöző módszereket 
használtak az irányelvek betartására. A náci propaganda a    
félelmet használta fertőző járványokkal kapcsolatban, hogy   
démonizálja a zsidókat, mint betegségek terjesztőit és     
veszélyforrást a közegészségre. Ez fémjelzi az         
antiszemitizmust. Zsidók okolása egzisztenciális veszélyekkel  
kapcsolatban. A középkorban a zsidókat hibáztatták a bubópestis 
járvány miatt. A félelem és a propaganda voltak azok a     
pszichológiai fegyverek, amiknek a segítségével a nácik     
létrehozták a népirtó rendszert. És ma néhányan kezdik     
megérteni, hogy a német emberek miért nem lázadtak fel. A    
félelem akadályozta meg őket, hogy helyesen cselekedjenek. A  
mostani orvosi rendelkezések, mint egy nagy lépés vissza a   
fasiszta diktatúra és a népirtás felé. A kormányzat diktálta  
orvosi beavatkozások aláássák a méltóságunkat és a       
szabadságunkat. Először kötelező oltások a gyerekeknek. Most  
pedig a felnőtteknek.”                     

A fősodratú narratíva természetesen első reflexből       
felháborodott ezen a párhuzamon [210603NBC, 211014UNESCO].   
Szerintük ez holokauszttorzítás, a helyzet eltúlzása, és bántja 
a zsidó áldozatokat. Valóban van egy olyan konteós elmélet,   
miszerint a sorozatos vakcinákkal tudatosan teszik tönkre az  
emberek immunrendszerét az emberiség lélekszámának drasztikus  
lecsökkentése céljából. A trükk az, hogy az aktuális      
koronavírus ellen hatékony a vakcina – de csak az ellen     
[210121REU, 210430USATODAY]. Sajnos az elmúlt időszak alapján  
látok egy kis esélyt arra, hogy ez az elmélet igaz. Sőt, nem is 
tudom, hogy melyik a rosszabb: az emberiség gyors és tudatos  
megtizedelése a világelit által vagy az irányítás nélküli    
rohanás a klímakatasztrófába?                  

Mindenesetre azt gondolom, hogy ha akár csekély párhuzamot is  
fel lehet fedezni az aktuális események és egy népirtás     
előestéjének folyamatai között, akkor igenis megálljt kell   
inteni. Éppen ezzel adjuk meg a tiszteletet az áldozatoknak.  
Érdekes, hogy mostanra a Facebookon is megjelenhetett ilyen   
témájú hirdetés [211203CNN].                  

Visszatérve az idézet utolsó gondolatára – valóban, már a    
COVID-ot megelőzően is szégyen volt a kötelező gyermekkori   
oltások erőszakrendszere. Kicsit spártai és jelképes, ahogy   
kiragadják a gyermeket a szülő kezéből, és belenyomnak valamit, 
akármit, az ő anyagukat. Megcsináltátok, megszülted, de ő    
először is a mienk, az államé. Sajnos igen messze vetődtünk a  
paradicsomtól.                         

Elveszik a gyerekektől és úgy általában az emberektől a lázzal 
és ágynak dőléssel járó megbetegedéseket. Ezzel megfosztják   
őket attól, hogy önbizalmat nyerjenek a saját szervezetük    
gyógyulási képességében. Nem tapasztalják meg a beteg ember   
nézőpontját. Határozottan emlékszem gyerekkoromból, ahogy    
lelassított a skarlát. Sokat gondolkoztam lábadozás közben.   
Felfogtam, hogy mekkora ajándék, amikor jól érzem magam. Nagyon 
jó volt az aggódó szüleim gondoskodását és szeretetét érezni.  
Érettebbé tett a kór. Ma pedig már a bárányhimlőt sem engedik a 
gyerekekre.                           

„A kora gyermekkorban lázasan kiállt, egyszerű megbetegedések  
védenek a későbbi allergiák, autoimmun megbetegedések, sőt akár 
a rák gyakorisága ellen. Ha kisgyermekek több lázas fertőzésen 
eshetnek át, később annál alacsonyabb lesz közöttük az     
allergiás hányad.” [BRENDONLÁZ]                 

Nem ismerkedhetnek meg a betegségekkel. Amit pedig nem     
ismerünk, attól sokkal hajlamosabbak vagyunk félni.       

Az állam dolga az volna, hogy testi és szellemi egészségében  
emelje a népet. A félelem a szellemi egészség első számú    
akadálya, ahogy maga a magyar szó is jelzi: fél elem. Ennek   
intézményes szítása, kényszerítés általi megalázás, fokozatos  
szigorítások nyomán folyamatosan fenntartott bizonytalanság, és 
még sorolhatnám. Vajon arányos-e ezek negatív hatása a szellemi 
egészségünkre azzal amit nyerünk az által, hogy annak az 1%-nak 
aki meghalna a járványban, egy része mégsem hal meg? Sőt, nem  
is 1%, hiszen sokan közülük önként is felvennék a vakcinát,   
szuverén egészségügyi döntés alapján.              

A fősodratú és a kormányzati médiában azt a benyomást keltik,  
hogy tudományos alapokon járnak el.               

Például a vírus valóban megállt a védettséggel rendelkezők   
60–70%-os arányánál [210130K], ám most egy új variáns      
újraindította a játékot, hiába bíztattak, hogy minden rendben  
van ezek ellen [210210K, 210915K]. Először közlik, hogy     
elhúzódik a járvány, ha nem oltatja be magát elegendő számú   
ember [210222K], aztán megnyugtatnak, hogy minden jól halad   
[210305K, 210311K, 210314K, 210315K, 210323K, 210413K, 210429K, 
210521K], majd pedig betör egy minden korábbinál erősebb hullám 
[211208OWD]. Azt nem emelik ki, hogy még ha a vírus vakcinával 
való legyőzésének hipotézise igaz is [210130K, 210222K], a   
feltételnek globálisan kell teljesülnie. Ez nyilvánvalóan    
életszerűtlen igény 2021-ben, tehát az ilyen kijelentések a   
vakcinapropaganda csúsztatásai. Aljas dolog ezek után a járvány 
elhúzódását a makacs oltásellenesekre fogni (például      
[211123PO]), miközben például Afrikában igen alacsony az    
átoltottság, és nem is valószínű, hogy ez egyhamar változni fog.
Annál is inkább mert ahogy már említettem, ott alig pusztít a  
járvány az alacsony átoltottság ellenére.            

Lám, egy vakcina nem elég, sőt már kettő sem. A szer kockázata 
a felvételek számának növekedésével nyilvánvalóan növekszik.  
Azt mondták, hogy aki felveszi a vakcinát, nem fog súlyos    
tüneteket produkálni. Ehhez képest kiderült, hogy bőven vannak 
oltottak, akik kórházba kerülnek, sőt, továbbra is vannak, akik 
oltottként halnak meg. Azt sugallták, hogy az oltottak nem   
fognak fertőzni. Ehhez képest kiderült, hogy nagyon is teszik. 
Néhány a tévedések közül, ne is vessük a szemükre. Mégis,    
ezekkel a kijelentésekkel csalták be az emberek jelentős részét 
az oltakozásba.                         

Akinek nincs önbizalma a saját szervezetében – például mert   
sosem engedték rendesen betegnek lenni, majd jórészt önerőből  
felépülni – az könnyen tudomásul veszi, hogy az ő        
immunrendszerét márpedig rendszeresen nógatni és tanítgani   
kell. Elfogadja, hogy védekezőrendszerét folyamatos       
riadókészültségben kell tartani erre az egy bizonyos betegségre 
vonatkozóan. Vajon ugyanez az immunrendszer mennyire képes ez  
idő alatt helyesen reagálni a többi kórra? Vajon a folyamatos  
vegzálása nem okoz-e majd zavarokat? Laikus kérdések. A     
hivatalos válasz mindig ugyanaz: a vakcinák biztonságosak, a  
vírusnál sokkal kisebb veszélyt jelentenek.           

Magam közgazdász vagyok, valakik szerint az tudomány. Nekünk  
azt tanították, hogy befektetési döntések során úgy kerülhetjük 
el a nagy kockázatot, ha portfóliót készítünk. Uraljuk a    
kockázatot az által, hogy nem fektetünk be mindent a legjobbnak 
tűnő papírra, hanem megosztjuk a befektetésünket több különböző 
dolog között. A vakcinapárti véleményhenger jelenleg rátenné az 
egész emberiséget a tuti szerre. Én azt tanultam, hogy ez    
túlságosan kockázatos.                     

Ráadásul az oltóanyag hatékonyságát nem lehet értékelni, ha   
nincs mihez. Erre szolgálna a kontrollcsoport. A kötelező oltás 
a mai gyakorlatban nem enged önkéntes kontrollcsoportba     
vonulást. Ez is tudománytalan.                 

Nekünk közgazdászoknak is megvan a magunk dogmája amit minden  
épeszű laikus – jogosan – megkérdőjelez. Az egész gazdasági   
rendszer a folyamatos és ezáltal végtelen növekedésre van    
kényszerítve, egy véges világban. Ezen az alapon tesszük tönkre 
egykettőre a környezetünket. Minket e rendszer teoretikusainak 
tanítottak, amiképpen az orvosokat világszerte a gyógyszeripar 
oktatja a maga igényeihez. Nem titkos kollaborációk vannak,   
bevésett szakmai naivitás van.                 

Egy alkalommal megkaptam, hogy az oltatlanok kórházi költségét 
miért viseljék az oltottak? Akkor csak annyit tudtam      
válaszolni, hogy a vakcinák beszerzését az oltatlanok adójából 
is fizetik. Nos, a kormány november 24-ig 28137411 adag     
vakcinát szerzett be [211124K]. Adagonként 10 USD árral     
számolva [211019PC] 300 HUF/USD árfolyamon, ez legalább 84,412 
milliárd Forint. December 8-ig a hospitalizációs napok száma  
1727047, amiből 166148 a lélegeztetőgépes (ami nagyjából    
négyszeres költségű [201018PO]) [SZUHI-H]. Ezek szerint a    
kórházi COVID költségek nagysága akkor több a vakcinákénál,   
ha az egy napra vetített kezelés legalább 37850 Forintba kerül 
az államnak (151400 Ft/nap lélegeztetéssel). Hamarosan készítek 
egy komolyabb kalkulációt a témában.              

Ne uszítsák tovább az oltottakat azzal, hogy az egészségüket és 
egzisztenciájukat az oltatlanok fenyegetik, inkább legyen már  
végre…                             


Béke.                              


Hosszúhetény, 2021. december 16.