[ Vissza a főoldalra ]


Az Adrián játék                         

Az Adrián játék ötlete úgy született, hogy egy barátnál elkezd-
tünk Ki nevet a végén?-t játszani egy óriás pizzásdobozon min-
denféle konyhában talált tárgyakból kinevezett bábukkal, mikor
is valaki (Adrián Zs.) javasolta, hogy legyen érvényes minden
lépés, ami ellen nem tiltakoznak legalább ketten. A kockákat
kockacukorból készítettük és elkezdtünk játszani a hagyományos
szabályok szerint. Hamarosan viszont érkeztek az egyéni megoldá-
sok. Valaki keresztbe lépett a pályán. A lemaradó játékosokkal
engedékenyebbek voltunk természetesen. Óvatosan kellett azonban
bánni azzal, hogy milyen új típusú lépésre adja valaki az áldá-
sát, hiszen minden elfogadott új akció egyben egy laza prece-
denst is teremtett. Ez még nem tette szabályossá azt a bizonyos
lépést, de azért erősítette annak legitimitását. Természetesen
olyan egyszer sem történt, hogy bárki szót emelt volna egy az e-
redeti szabályok szerinti lépés ellen. Ennek ellenére a vége fe-
lé már alig hasonlított a Ki nevet a végén?-hez az, amit ját-
szottunk. Volt, hogy valaki bekapta a másik bábuját, ami egy cu-
korka volt. Jót nevettünk ezen, hiszen tiltakozni már késő volt.
A játék így mindvégig nagyon szoros maradt, és igazából semmi-
lyen jelentősége nem volt annak, hogy melyikünk nyert. Ugyanak-
kor mindnyájan igen jól szórakoztunk.              

A teljes szöveg PDF-ben ITT érhető el.             

(A LaTeX forráskód ITT, DVI fájl pedig ITT található.)